175759-983

دومین همایش علمی اثر آمادگی جسمانی و ایروبیک بر سیستم مرفولوژی و ارولوژی ،جمعه ۲۵ مهرماه در تنکابن برگزار می شود

175759-983

 به گزارش روابط عمومی کمیته آموزش هیات ورزشهای همگانی استان مازندران دومین همایش علمی اثر آمادگی جسمانی و ایروبیک بر سیستم مرفولوژی و ارولوژی با همکاری معاونت بانوان اداره کل ورزش و جوانان و به همت کمیته آموزش و کمیته آمادگی جسمانی و ایروبیک هیات ورزشهای همگانی استان در روز جمعه ۲۵ مهر ماه از ساعت ۸ صبح در شهرستان تنکابن به میزبانی  اداره ورزش و جوانا ن  تنکابن و کمیته آمادگی جسمانی و ایروبیک این شهرستان همچنین  به سخنرانی و پرسش و پاسخ توسط دکتر عبدالهادی جوانیان و حضور بیش از ۲۵۰ مربی آمادگی جسمانی و ایروبیک  برگزار می گردد. شایان ذکراست اردیبهشت سال جاری اولین دوره این همایش با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت کننده در سالن استانداری مازندران در شهرستان ساری برگزار گردید. 

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.