Pic01

دو ثبت رکورد ارزشمند دیگر در استان مازندران به مناسبت هفته تربیت بدنی

Untitled-1

به گزارش روابط عمومی کمیته مهارتهای فردی و نمایشی دو ثبت رکورد ارزشمند دیگر در استان مازندران به مناسبت هفته تربیت بدنی انجام خواهد شد. دو ورزشکار قائمشهری و کلاردشتی، اکبرپور 32 ساله و  سیامک شاه بهرامی قصد دارند در دوزمینه ورزشی (نگه داشتن وزنه در دست به مدت 5 ساعت و طنابزنی استقامتی به مدت 15 ساعت) رکورد دیگری را در استان مازندران به ثبت برسانند. به گزارش این روابط عمومی طی رایزنی صورت گرفته با انجمن مهارتهای فردی و نمایشی فدراسیون ورزشهای همگانی کشور این دو رکورد طی روزهای شنبه و یکشنبه 93/8/3 و 93/8/4 در شهرهای قائمشهر و کلاردشت با همکاری و مساعدت ادارات ورزش و جوانان شهرستان های قائمشهر و کلاردشت و همچنین نظارت هیات ورزشهای همگانی استان مازندران و با حضور داورانی از فدراسیون ورزشهای همگانی کشورصورت خواهد پذیرفت .

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.