رئیس انجمن فیتنس دانشگاه های پیام نور مازندران منصوب گردید

آقای مسعود خورشیدی بعنوان رئیس انجمن فیتنس دانشگاه های پیام نور مازندران منصوب گردید.

photo_2017-03-04_19-16-10

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.