فواید و معایب ورزش ایروبیک و چگونگی طرح تمرین مناسب از زبان دکتر عبدالهادی جوانیان

IMG-20150615-WA0004نشست کمیته پژوهش با جناب دکتر جوانیان در مورد ورزش ایروبیک، فواید و معایب آنها و چگونگی طرح تمرین مناسب:

ایروبیک در فیزیولوژی به معنای هوازی و با اضافه کردن ( S ) به انتهای آن به معنی ورزش هوازی میباشد و سیستم انرژی غالب این رشته ورزشی اکسیژن میباشد و هر رشته ورزشی که بر اساس این سیستم باشد هوازی نامیده میشود.

ورزش ایروبیک، انجام حرکات ریتمیک و موزون و قانونمندی است که بر اساس ضرب آهنگ اجرا میشود و موزیک از ملزومات این رشته محسوب میشود.افراد برای انجام هرکاری هدفی دارند و با توجه به اهداف مورد نظر اقدام میکنند و انجام فعالیت بدنی ار این اصل مستثنی نیست.انجام فعالیت های بدنی در دو بخش آماتور و حرفه ای، اهداف متفاوت را بدنبال دارد و این اهداف متفاوت باعث میشود افراد تمرینات را با شدت و تکرار و حجم مختلف با توجه به ویژگی های فردی خود انجام دهند. ضرب آهنگ نشان دهنده سرعت اجرای حرکت است و در واقع شدت فعالیت را با توجه به اهداف ایروبیک تعیین میکند.

در رشته ایروبیک ضرب آهنگ یک ورزشکارحرفه ای با یک ورزشکار آماتور متفاوت است.برای طراحی یک برنامه مناسب نیازمند دانستن عواملی هستیم با عنوان پرسشنامه پیشینه پزشکی افراد که قبل از شروع فعالیت از ورزشکار گرفته مشود که این پرسشنامه میتواند الگویی برای طراحی تمرین فرد به مربی بدهد.

فعالیت ورزشی باید بعنوان یک نسخه پزشکی بخصوص در افرادی با بیماریهای خاص در نظر گرفته شود.تمرینات ورزشی اثرات مفیدی را بر روی جسم و روان آدمی دارد . نمرینات ایروبیک منجربه بهبود عملکرد دستگاههای بدن مثل دستگاه های: استخوانی و عضلانی، قلب و گردش خون،تنفس و ریه ها، گوراش و دفعی، اعصاب و ترکیب بدن و بهبود فاکتور های آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی می شود. اما صرفنظر از فواید تمرینات ورزشی، تمرین همیشه برای استخوانها مفید نیست و تمرینات شدید میتواند اثر معکوس بر سیستم اسکلتی داشته باشد و جلسات طولانی مدت تمرین بسیار شدید میتواند آسیب های کوچکی در استخوان ایجاد کند که منجربه استرس فراکچر (شکستگی در اثر فشار) شود.احتمال مشکلات سه گانه زنان ورزشکار(بولیما،آمنوره و ..)در زنان درگیر در تمرینات بسیار شدید افزایش می یابد.

کاهش غیر اصولی و مفرط وزن بدن منجر به اختلال در دستگاه تولید مثلی (کوتاه شدن مرحله لوتئال) می شود و آمنوره نیز عامل است که باعث کاهش چگالی استخوان و در نتیجه پوکی استخوان میشود.

گفتگوگر: مسئول کمیته پژوهش استان مازندران(مهسا رضایی)

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.