لغو عنوان مشاور عالی فدراسیون ورزشهای همگانی کشور

IMAGE634847023609515821خاتمه یافتن احکام با عناوین  مشاور و مشاور عالی فدراسیون ورزشهای همگانی کشور

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان مازندران ؛ دکتر مجدآرا ریاست فدراسیون ورزشهای همگانی کشور طی ارسال نامه رسمی احکام صادره تمامی مشاوران و مشاوران عالی فدراسیون را لغو نموده است. وی طی این نامه عنوان داشت صدور احکام جدید مشاورین فدراسیون با درنظر گرفتن ضوابط و نحوه عملکرد هیات ها و انجمن ها اجرا خواهد گردید.

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.