مشاور امور جوانان هیات ورزشهای همگانی استان مازندران منصوب شد

file_۲۰۱۴۱۱۲۱_۲۰۳۰۵۱علی طالشی به عنوان مشاور امور جوانان هیات ورزشهای همگانی استان مازندران منصوب شد

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان مازندران ؛ طی حکمی از سوی سید رمضان شجاعی ،ریاست هیات ورزشهای همگانی استان مازندران علی طالشی به عنوان مشاور امور جوانان هیات ورزشهای همگانی استان مازندران منصوب شد.

هیات ورزشهای همگانی استان مازندران این انتصاب را به این جوان شایسته تبریک عرض نمود و آرزوی توفیق روز افزون را از درگاه خدواند متعال برای ایشان آرزو مند است.

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.