هیات ورشهای همگانی استان مازندران دوره های ارتقا درجه مربیگری برگزار می نماید

PhysicalImage.aspx

به گزارش روابط عمومی کمیته آموزش هیات ورزشهای همگانی اسنان مازندران ، این کمیته در نظر دارد دوره های ارتقا درجه مربیگری درجه ۳ به درجه ۲ را برگزار نماید . لذا تمامی مسئولین کمیته آمادگی جسمانی و ایروبیک شهرستان ها ضمن دریافت فایل ضمیمه جهت اطلاع از دوره های اجباری و اختیاری  پیش نیاز جهت ارتقا درجه آمادگی جسمانی و ایروبیک ، اقدام به جمع آوری مدارک لازم نمایند. شایان ذکر است درصورت به حد نصاب رسیدن متقاضیان در شهرستان ها و درنظر گرفتن بعد مسافت ، این دوره ها در شهرستان های واجد شرایط برگزار می گردد. 

مدارک لازم حهت حضور در دوره های آموزشی ارتقا درجه سه به دو :

۱_ فتوکپی کارت ملی برابر اصل شده در دفترخانه اسناد رسمی

۲_ فتوکپی برگ اول شناسنامه برابر اصل شده در دفتر خانه اسناد رسمی

۳_ فتوکپی بیمه ورزشی سال جاری 

۴_ فتوکپی حکم مربیگری آمادگی جسمانی برابر اصل شده در دفتر خانه اسناد رسمی جهت حضور در دوره های ارتقا درجه مربیگری آمادگی جسمانی

۵_ فتوکپی حکم مربیگری ایروبیک برابر اصل شده در دفتر خانه اسناد رسمی جهت حضور در دوره های ارتقا درجه مربیگری ایروبیک

۶_ فتوکپی حکم کلیه کارگاه های گذرانده شده پیش نیاز ارتقا درجه مربیگری آمادگی جسمانی که هرکدام به تفکیک در فایل ضمیمه موجود می باشد. فتوکپی ها برابر اصل گردد.

۷_ دو قطعه عکس سه در چهار پشت نویسی شده بدون مهر و با حجاب اسلامی

۸_ چناچه متقاضی حضور در هردو دوره ارتقا درجه مربیگری می باشید از تمامی مدارک دو نسخه ارسال گردد.

۹_ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۳۳۲۶۶۵۹ با پیش شماره ۰۱۱ ، هیات ورزشهای همگانی استان مازندران تماس حاصل نمائید. 

۱۰_ فتوکپی دروس تئوری درجه ۲ برابر اصل شده در دفترخانه اسناد رسمی الزامیست.

توجه ؛ جهت اطلاع از دوره های پیش نیاز فایل ضمیمه دانلود گردد.

 Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø§Ù‡ اجباری Ø¢

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.