چارت سازمانی

                                                         چارت سازمانی هیات ورزشهای همگانی استان مازندران

رئیس هیات: مهندس روهام ابوطالبی
 
دبیر هیات :   نائب رییس آقایان: علی عباسی
 
سخنگوی هیات : آرش سلامت   نائب رئیس بانوان : ویدا بوداغی
    
رئیس شورای راهبردی: روهام ابوطالبی   بازرسی : فرید صمدایی
   
هیات رئیسه : محمد ابراهیمی ساروی   هیات رئیسه:سیدمجیدمحمدیان
     
مسئول انفورماتیک: محمد رمضانی حمیدآبادی  

                                               

مسئولین کمیته های هیات ورزشهای همگانی استان مازندران

کمیته آموزش استان: رقیه هدایتی بنیادآباد
 
 کمیته بزرگسالان استان: سید محمد میرانی   کمیته صبحگاهی استان: علی اکبر ضمیریان 
 
کمیته آمادگی جسمانی استان:    کمیته یوگا استان: زهره کیاکجوری
    
کمیته پیلاتس استان: عبدالکریم پریش   کمیته گردشگری ورزشی استان: رضا مردانی
   
کمیته ورزشهای طبیعی استان: محمد حیدری   کمیته پینت بال استان: آرش حسینی
Untitled-1  
کمیته پرواز کایت استان: رقیه واحدی   کمیته سازمان ها و نهاد های استان: محمدگلشاهی

 

کمیته ورزشهای نفریحی و مهارتهای فردی و نمایشی: مولود کفشی
Untitled-1   Untitled-1
کمیته ورزش درآب استان:مریم سبحانی   کمیته ماهیگیری ورزشی استان: محمد کبیری نسب 
 
کمیته طنابزنی استان :صبحگل عبدی   کمیته داژبال استان : خدیجه پیشه رو
     Untitled-1
کمیته بازیها و ورزش کودکانه استان : آقای مجدیان   کمیته فریزبی استان : امید فرتاش
   
کمیته بازی ها و ورزش الکترونیکی استان :   کمیته پرثوا استان : آقای ملکی
 
  کمیته چوگو استان : نجم الدین قاسمپور

 

 

کمیته پیاده روی استان : محمد اکبرزاده
   

 

کمیته روش های تمرینی: سعید رمضانپور   کمیته ورزش آتش نشانان استان : آقای ابراهیمی
 
کمیته باراوسل: مریم علی نجاتی  
    
  گروه ثبت رکورد استان : 
 Untitled-1   Untitled-1
کمیته نظارت و ارزشیابی استان :    کمیته فرهنگی استان : 
Untitled-1   Untitled-1
کمیته بازرسی و نظارت بر امور باشگاهها : حکیمه سهرابی   کمیته تحقیق و پژوهش استان : 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی: واحد انفورماتیک هیات ورزشهای همگانی مازندران