چارت سازمانی هیات ورزشهای همگانی استان مازندران

رئیس هیات: مهندس روهام ابوطالبی
 
دبیر هیات : سید حسام الدین پیوسته   نائب رییس آقایان: علی عباسی
 
سخنگوی هیات :   نائب رئیس بانوان : ویدا بوداغی
    
رئیس شورای راهبردی: روهام ابوطالبی   بازرسی : 
   
هیات رئیسه : سید علی نعیمی   هیات رئیسه:مسعود مدینه
     
مسئول انفورماتیک: محمد رمضانی    مسئول دبیرخانه: فاطمه زهرا جعفری

                                               

مسئولین کمیته های هیات ورزشهای همگانی استان مازندران

 

کمیته آموزش استان: فاطمه ساداتی
 
 کمیته بزرگسالان استان: سید محمد میرانی   کمیته صبحگاهی استان: علی اکبر ضمیریان 
 
کمیته آمادگی جسمانی استان: مجتبی قدمی   کمیته یوگا استان: زهره کیاکجوری
    
کمیته پیلاتس استان: عبدالکریم پریش   کمیته گردشگری ورزشی استان: رضا مردانی
   
کمیته ورزشهای طبیعی استان: محمد حیدری   کمیته پینت بال استان: آرش حسینی
 
کمیته پرواز کایت استان: رقیه واحدی   کمیته سازمان ها و نهاد های استان: محمدگلشاهی

 

 

کمیته ورزش روزانه استان: علی اکبر ضمیریان 
 
کمیته ورزش درآب استان:مریم سبحانی   کمیته ماهیگیری ورزشی استان: علی طریقتی 
 
کمیته طنابزنی استان :صبحگل عبدی   کمیته داژبال استان : خدیجه پیشه رو
    
کمیته بازیها و ورزش کودکانه استان : آقای مجدیان   کمیته فریزبی استان : امید فرتاش
   
کمیته بازی ها و ورزش الکترونیکی استان :   کمیته پرثوا استان :علی خانلرزاده
 
کمیته بازی های فکری: علیرضا قایخلو   کمیته چوگو استان : نجم الدین قاسمپور

 

 

کمیته پیاده روی استان : محمد اکبرزاده
 
                           کمیته روش های تمرینی:    کمیته ورزش آتش نشانان استان : آقای ابراهیمی
 
کمیته باراوسل: مریم علی نجاتی   کمیته ایروبیک: ویدا بوداغی
    
کمیته ورزش مادران و خانواده: روح انگیز جعفری گرزینی   گروه ثبت رکورد استان : 
   
کمیته نظارت و ارزشیابی استان :    کمیته فرهنگی استان : 
 
کمیته بازرسی و نظارت بر امور باشگاهها : حکیمه سهرابی   کمیته داوطلبین ورزشی استان : نعمت رضی کاظمی

 

 
کمیته تندرستی و حرکات ورزشی  : مرجان معینی   کمیته مشاوران ورزشی استان : حسام الدین حسنی

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.