کسب رتبه نخست هیات ورزشهای همگانی استان مازندران در کشور در ارزیابی هیات های استانی در 6 ماهه نخست1393

11

به  گزارش  روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان مازندران ، هیات ورزشهای همگانی مازندران موفق به کسب رتبه نخست کشور در ارزیابی عملکرد 6 ماهه 1393 گردید. طی نامه ارسالی از سوی فدراسیون ورزشهای همگانی کشور این هیات توانست در میان بیش از 30 هیات استانی در ارزیابی عملکرد 6 ماهه نخست امسال به رتبه اول دست یابد.

متن نامه به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای سید رمضان شجاعی

رئیس محترم هیات ورزشهای همگانی استان مازندران

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره 433/93/و/ه/م مورخ / ارزیابی عملکرد هیات های ورزشهای همگانی استان ها در ماهه اول سال   انجام گرفته و هیات ورزشهای همگانی آن استان با کسب 698 از 1000 امنیاز ، رتبه اول را کسب نموده است.

ضمن قدردانی از جنابعالی و تلاش تمامی همکاران آن هیت در توسعه ورزشهای همگانی در ان استان امید است در شش ماهه دوم همچنین در ارزیابی یکساله که از اعمیت ویژه ای برخوردار است استان مازندران موفق عمل نماید.

حجت اله    دارابی

سرپرست فدراسیون

 

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.