گزارش تصویری مجمع انتخاباتی هیات ورزشهای همگانی استان مازندران

 

13 12 4 2 9 4 5 6 7 8 1 2 3

با تشکر از آقای جعفری عکاس محترم روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.