گزارش تصویری مراسم اختتامیه مسابقات آمادگی جسمانی بانوان اولین المپیاد ورزش کارگری کشور

image-0b83a608227b2b8a8977b0f5645aeb11c1501d15df98f6ca1331a48ce01393d1-V image-1b03e9261546991957a77639b08a2cb404d35c7dd12dd1e48802cc9a8c80e797-V image-2b5ff1af66764221b1dd55e27cce109eefac6c96c7514d469085531e2e441067-V image-4dc0c98d4321531dc9668786d36dab98b989f280b756b757d0c43a301883795a-V image-5e74d6f14fb018115777c19d9aa5cf5d6c6686b183fa69cc8be60dbe6deb94c0-V image-221e4b1b6a445ad7d3e450b3f927be905c10434ed1cf688be68a12e0629ea358-V image-392e27a72be90b0e0031ec80f74a4321584af70d9beaf9231c4d908a4757eba0-V image-542e69f1523819efc9a0b7de11934446b19d3c52118d5ec171e52ece440fefe2-V image-743c4a0f0f355c8bb6525b8fd4943e23f751e3c1bd781889c8effe0e48d634c9-V image-a0a0abd740537e3338448613cd01ef7f421a0f53e8867840e5dc93bb1d74fa26-V image-c9f9b27b5b7e34c3230f4f32bb8d29e2e2b43d50ad2bcd3c3265e855a90f3952-V image-d2d4913269e174a3d234c596b45077f856e5793d78c668427cb5df153fab54e4-V image-ec3589325d5e040108cfe764e50af6635f1c3d3fe22f0b99e427689ca5350331-V

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.