دستورالعمل بازگشایی اماکن ورزشی پس از کرونا

  1. ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت ورود به سایت
  2. مطالعه کامل دستورالعمل بازگشایی اماکن ورزشی پس از کرونا دانلود دستورالعمل
  3. جدول فرم تاییدیه بهداشتی دانلود فرم
  4. فرم تعهدنامه مدیر باشگاه دانلود فرم
  5. فرم خوداظهاری دانلود فرم
  6. فرم غربالگری دانلود فرم
  7. دوره آموزشی کرونا ویروس همراه با آزمون آنلاین ( سایت فدراسیون پزشکی ورزشی )

دیدگاه ها بسته شده اند.